İyiler, (iyi) Organize Olun!

Danende Ne Demektir?

Danende; bilen, bilgin, vâkıf olan, filozof, âlim anlamlarına gelmektedir.

Neden Danende?

Toplumumuzun ve dünyamızın daha güzel ve daha iyi bir yer olabilmesi çin yenilikçi ve erdemli gençlerin yani “Danendelerin” olması gerektiğine inanıyoruz.

Danende Topluluğu’nu oluşturanlar kimlerdir?

Danende Topluluğu’nun bizzat kendisi bir gençlik hareketi olması hasebiyle, onu oluşturan ve yürütenler de gençlerdir.

Gelişmeler

Monokl Okumaları |
2020-2021

Okumak, düşünmek, tartışmak ve paylaşmak için….

Monokl Okumaları 2020-2021 Kayıtları Başladı!

Faaliyet Alanlarımız

Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu, farklı alanlarda gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için atölyeler açmanın yanı sıra eğitim alanında nitelikli proje ve programları hayata geçirmek için çalışmalar yürütür. Komisyon eğitim üzerine kafa yorarak gençlerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak fikirler üretmeyi ve bu alanda faaliyeteler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kültür Sanat Komisyonu

Kültür ve Sanat Komisyonu milli, manevi, kültürel ve turistik değerlerin tanınması, korunması ve aktarılması konusunda çalışmalar yürütür. Bunun yanı sıra günümüz gençlerinin kültürel seviyesini geliştirecek işitsel, görsel, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenleyip; gezi, gözlem ve araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Komisyonun amacı kültür ve sanat odaklı gelişimleri incelemek teşvik edici fikirler üretip projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamaktır.

Vefa Komisyonu

Vefa Komisyonu her ferdin üzerinde bir sorumluluk olan vefa duygusunun şuurunda olarak onun gereklerini yerine getirmek için çalışmalarda bulunur. Mekâna, tarihe, doğaya ve en önemlisi eşref-i mahlûkat olan insana karşı vefa duygusunun önemine dair bilinçlendirici faaliyetler düzenler. Milli ve manevi değerleri anlamak ve her zaman her yerde sevgi ve vefanın sürekliliğini arttırmak adına çalışmalar yürütür.

Medya Ve Tanıtım Komisyonu

Medya ve Tanıtım Komisyonu topluluk faaliyetlerinin basılı ve dijital platformlarda anlatılmasını ve tanıtılmasını içerir. Web sitesi ve sosyal medya hesapları için içerik üretir. Bununla birlikte topluluğun tanıtım malzemelerini tasarlar ve topluluğun kurumsal kimliğini en iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmaları yürütür. Tüm bu faaliyetler ve çalışmalar için bir arşiv oluşturur.

Teknoloji Komisyonu

Teknoloji Komisyonu, dünya üzerindeki bilim merkezlerinin ve üniversitelerin teknolojik gelişmelerini takip eder. Elde ettiği araştırma sonuçlarını ve teknolojiye dair güncel haberleri topluluğun sosyal medya hesaplarında paylaşır. Günümüz gençlerinin bilim ve teknolojiye dair bilgi düzeyini arttırıcı ve ufuk açıcı faaliyetlerde bulunur.

Mali İşler Ve Fon Geliştirme Komisyonu

Komisyon Topluluğun gerçekleştireceği projelere bütçe oluşturup gerekli sponsorlukları sağlamak için görüşmeler yapar ve sponsorlarla anlaşmaya varır.  Komisyon aynı zamanda Topluluğun bütçe uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, topluluğun mali işlerini yürütür. Topluluğun gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür, gelir ve gider hesabını yapar, bütçe tasarısını hazırlar; Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı kararlarını uygulamaz. Topluluğa ait para ve kıymetli evrakı muhafaza eder.

Video Çalışmaları


Danende Topluluğu © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.