İçeriğe geç →

Teknohaþ/AC-DC Savaşları

  AC – DC SAVAŞLARI

   Anahtar kelimeler: Akım, direnç, iletken, yalıtkan.

 “Elektrik alanında en büyük çalışmaları  kim yapmıştır?”  diye sorsak ilkokulda öğrenildiği üzere verilecek cevap, Thomas Edison olur. Fakat bu işin meraklıları araştırma yapınca görecektir  ki  Nicola  Tesla’nın bu alandaki çalışmaları yadsınamaz şekilde fazladır. Tarihte bu iki isim alternatif akım ve doğru akım üzerinde bir  çatışma  yaşamıştır. Hatta bu çatışma  geçmişte kalmayıp  günümüzde bile devam etmektedir. Bu çatışma,  doğru akımı kullanan Edison’u savunanlar ve altenatif akımı kullanan Tesla’yı savunanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki neden bu konuda çatışıyorlar?  Gelin,  doğru  akım  ve alternatif  akıma  yakından bakalım.

Doğru akım nedir?

   Doğru akım, zamana göre elektriksel yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Pil, akü, termokupl, doğru akım generatörleri (dinamo), güneş hücreleri gibi kaynaklardan üretilmektedir. Genellikle düşük gerilim ile çalışan elektronik cihazlarda kullanılmaktadır. Doğru akımın kullanıldığı yerlere örnek olarak telekomünikasyon, radyo, teyp, televizyon, elektrikli taşıtlar örnek olarak verilir. 

Alternatif  akım  nedir?

   Alternatif akım, zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akımdır. Bu  akımın şiddeti kaynağın gücüne bağlıdır. Alternatif  akımın;  endüstride, iş ve ev ortamında  aydınlatmadan tutun da ısıtma ve elektromanyetik  gücün mekanik enerjiye çevrildiği elektrik motorlarına  kadar  çokok geniş kullanım alanı bulunmaktadır.

   Peki hangi akım türü tercih edilmelidir? Karşılaştırmayı aşağıdaki üç maddede yaptık ve kararı size bıraktık…

AC ve DC KARŞILAŞTIRILMASI

  1. Elektrik iletim hatlarında gerilim seviyesi yükseldikçe iletilen güç artar. Alternatif akım, transformatörler ile çeşitli gerilim seviyelerine indirilip yükseltilebilir. Doğru akımın gerilim seviyesini değiştirmek için güç elektroniği elemanları gerekmektedir ki bu da maliyeti arttırır.
  2. AC generatörlerin verimlerini, DC generatörlere göre daha yüksek olup daha büyük üretim ünitelerini kurar. AC generatörlerde yüksek devir sayılarında verim arttığı için türbin-generatör sisteminin verimi de büyür.
  3. Üç fazlı alternatif akım asenkron motorlarının yapımları, doğru akım motorlarına göre daha kolay ve daha ucuzdur. Ayrıca AC motorlar daha az bakım gerektirirler. DC motorlarda yer alan fırça ve kollektör mekanizmaları bakıma ihtiyaç duydukları için daha pahalıdır.

Yazar: Fatma Semiha Ünal

Çeviri:Fatma Semiha Ünal

Kaynakça: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-industries-utilizing-robotics/

AC – DC WAR

   Keywords: Current, resistance, conductor, insulator.

If we ask who has done the biggest work in the field of electricity, as most people are taught in elementary school, the answer is Thomas Edison. But the enthusiasts of this work will see that when they do research, Nicola Tesla’s work in this field is undeniably high. These two names have experienced a conflict on alternating current and direct current in history. In fact, this conflict is not in the past, it continues even today. There are two divisions as those who defend Edison who uses direct current and those who defend Tesla who uses alternative current. So why are they clashing about this? What is alternating current? What is direct current?

Direct current is the current whose electrical direction and intensity do not change according to time. It is produced from sources such as batteries, accumulators, thermocouples, direct current generators (dynamo), solar cells. They are generally used in low voltage electronic devices. Examples of places where direct current is used are telecommunications, radio, tape, television, electric vehicles.

Alternating current, the current whose direction and intensity change in a certain order in time, is called alternating current. The intensity of the alternating current depends on the power of the source. Alternative current; It finds a wide range of applications in industry, business and home environments, from lighting to heating and electric motors where electromagnetic power is converted to mechanical energy.

So which type of current should be preferred? We made the comparison in the following three articles and left the decision to you.

AC and DC COMPARISON

  1. As the voltage level rises in the electricity transmission lines, the transmitted power increases. Alternating current can be reduced and increased to various voltage levels with transformers. Power electronics are required to change the voltage level of the direct current, which increases the cost.
  1. Efficiencies of AC generators are higher than DC generators and larger production units can be established. The efficiency of the turbine-generator system is also growing, as the efficiency of AC generators increases at high speeds.
  1. Three phase alternating current asynchronous motors are easier and cheaper to construct than direct current motors. In addition, AC motors require less maintenance. Brush and collector mechanisms in DC motors are more expensive because they need maintenance.

Writer: Fatma Semiha Ünal

Translated by Fatma Semiha Ünal

Sources: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-industries-utilizing-robotics/