İçeriğe geç →

Aut(o)tonom

Anahtar  kelimeler:  Sürücüsüz,  algoritma, trafik, projeler.

Öncelikle “ Otonom araçlar nedir?”  buna bir göz atalım. Otonom araç, insan desteği olmadan çevresini algılayan,  navigasyon ve yönlendirme yeteneğine sahip araçlara verilen addır. Çalışma ve algoritma sistemlerine bakacak olursak, bu araçlar radar  Lidar, GPS, odometri ve bilgisayar sistemlerini kullanarak çevreyi algılar. Gelişmiş kontrol sistemleri, uygun gezinme yollarının  yanı sıra engelleri ve ilgili tabelayı tanımlamak için duyusal bilgiyi yorumlayan algoritmalara sahiptirler. Bu arabaların, geleneksel sürücülü  arabalardan farkı uzaktan veya içinden kumanda edilmeye gerek duymuyor olmaları ve bağımsız bir şekilde kendi kararlarını uygulayabiliyor olmalarıdır. Ayrıca  insanlık, bu araçlar sayesinde trafik sorunundan kurtulmayı hedefliyordur.

Evet, bunca  olumlu özellikten  sonra sürücüsüz araçların  tek moral bozucu yanına   geliyoruz: Bu teknoloji şu anda geniş çaplı bir kullanıma hazır  değildir. Bu moral bozucu yana rağmen gelin, projenin adımlarına  bir göz atalım.

Tarihçesi :

1920: Araba  otomasyonu üzerine  deneyler başlamıştır.

1950: Hayata geçirme  denemeleri başlamış ve  günümüzde de devam etmektedir.

1980: İlk  sürücüsüz arabalardan olan  Carnegie Mellon Üniversitesi’nin   Navlab aracı çıkmıştır.

1984: Bundeswehr  Üniversitesi , sürücüsüz   araç projesi ve Mercedes-Benz  ve Münih’in EUREKA Prometheus Projesi  üzerine çalışmış ve hayata geçirmiştir.

1987: Günümüze  kadar sayısız büyük   şirket ve araştırma kuruluşları   Mercedes-Benz, General Motors, Continental   Automotive Systems, IAV, Autoliv Inc., Bosch, Nissan, Renault, Toyota, Audi, Volvo, Tesla Motors, Peugeot   olmak üzere sürücüsüz araçlar üzerine çalışma yapmış ve her biri farklı prototipler ortaya koymuştur.

2013: Temmuz   ayında Parma Üniversitesi, Oxford Üniversitesi   ve Google’dan AKKA Teknolojileri, Vislab’ la birlikte   Vislab BRAiVE çıkarmış ve bu araç genel trafiğe açık   bir karma trafik yolu üzerinde test edilmiştir.

2015: Amerika’da   seçilen 4 eyalette,  halka açık yollarda tamamen   sürücüsüz araçların test edilmesi için  izin verilmiştir.

Bu   gelişmelerin   öncülerinden biri  olan Google Car, son  yılların en çok heyecan   yaratan projelerindendir. Çünkü   Google, bu alana büyük yatırımlar yapmış  ve bu yatırımlarda en hızlı ilerleme kaydeden   marka olmayı başarmıştır.

Her ne  kadar proje  deneme aşamasında   olmuş olsa da yakında  onları trafikte görmek  bizler için sıradanlaşacaktır.

Peki,  kontrolü   araca vererek   ne tür avantajlar sağlayabiliriz?

1-Kazaları  azaltmak,

2-Yol   kapasitesini   arttırmak,

3- Yolcuları  sıkıcı sürüş detaylarından  kurtarmak,

4- Sürüş  kısıtlamalarından   arınmak,

5- Park  sorununu azaltmak,

6- Taşımacılık   sektörünün geleceğini   yeniden şekillendirmektir.

Peki  bu araçların,  insanların yoğun olduğu    İstanbul gibi merkezi yerlerde   nasıl davranacağını mı merak ediyorsunuz?  Öyleyse buyurun , Barış Özcan bize anlatsın:

https://www.youtube.com/watch?v=wuJsXmpigg8

Kaynakça :

 • Liden, Daniel. “What Is a Driverless Car?”. WiseGeek. Retrieved 11 October 2013.
 • Kelly, Heather (30 October 2012). “Self-driving cars now legal in California”. CNN. Retrieved 11 October 2013.
 • Thrun, Sebastian (2010). “Toward Robotic Cars”. Communications of the ACM 53 (4): 99–106. doi:1145/1721654.1721679.
 • Gehrig, Stefan K.; Stein, Fridtjof J. (1999). Dead reckoning and cartography using stereo vision for an autonomous car. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Kyongju. pp. 1507–1512. doi:1109/IROS.1999.811692. ISBN 0-7803-5184-3.

Yazan: Nida Nur TEKİN

Key words: Algorithm, traffic, Project, driverless

Autonomous Vehicles

At first let’s take a look at what is ‘Autonomous vehicles’. ‘Autonomous’ is a name that is used for the vehicles that able to direct and navigate itself without any help. If we take a look at their working and algorithm systems, these vehicles perceptions the environment by using GPS, radar, odometry and the computer systems. The improved control systems have such algorithms that interprets the sensory information in order to recognize the obstructions and the signboards. The differences between the autonomous vehicles and the traditional ones is the ability of being able to take and apply decisions independently and the feature of not needing to be controlled. The humanity is aiming to solve the problem of traffic by using these vehicles.

Yes, after all of these good news about driverless vehicles, we’re moving on the only demoralizing part, it is that technology is not ready for such use… nevertheless let’s take a look at the taken steps on this project.

 

History

1920: The experiments about car autonomation started

1950: implementation attempts started and still continue

1980: The first driverless vehicles, Carnegie Mellon University’s Navlab vehicle

1984: Mercedes-Benz and Bundeswehr University worked on driverless vehicle Project and Munih’s EUREKA Prometheus Project.

1987: Till now, a lot of companies such as Mercedes-Benz, General Motors, Continental Automative Systems, IAV, Autoliv Inc., Bosh, Nissan, Renault, Toyota, Audi, Volvo, Tesla Motors, Peugeot worked on driverless vehicles and all of them came up with different prototypes.

2013: In July, Parma University, Oxford University and AKKA Technology from Google, came up with Vislab BRAIVE and it is tested in traffic.

2015: In America, 4 states are chosen to test the driverless vehicles in public roads.  

One of the precursors of these improvements ‘’Google Car’’ is one of the most exciting projects of recent years. Because Google is making big investments in this field and is making very fast progress.

Although the project is not finished yet, one day it will be really ordinary for us to see them in traffic.

So what are the advantages of these vehicles?

 1. Reducing traffic accidents
 2. İncrease the capacity of road
 3. To free passengers from boring driving details.
 4. Free from driving restrictions
 5. To handle with parking issue
 6. Reshape the transport sector

If you wonder about how these vehicles will be in crowded places such as Istanbul, let’s listen Barış Özcan.

https://www.youtube.com/watch?v=wuJsXmpigg8

Resources:

 • Liden, Daniel. “What Is a Driverless Car?”. WiseGeek. Retrieved 11 October 2013.
 • Kelly, Heather (30 October 2012). “Self-driving cars now legal in California”. CNN. Retrieved 11 October 2013.
 • Thrun, Sebastian (2010). “Toward Robotic Cars”. Communications of the ACM 53 (4): 99–106. doi:1145/1721654.1721679.
 • Gehrig, Stefan K.; Stein, Fridtjof J. (1999). Dead reckoning and cartography using stereo vision for an autonomous car. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Kyongju. pp. 1507–1512. doi:1109/IROS.1999.811692. ISBN 0-7803-5184-3.

Çeviri: Sare TOKUŞ