İçeriğe geç →

GÖRÜNMEYEN GÜÇ

Anahtar kelimeler: Manyetik  alan, manyetizma, elektromanyetik dalgalar, radio dalgaları.

GÖRÜNMEYEN GÜÇ

“Dırırıt, dırııt! Yetersiz bakiye. Yanlış kart.”

Nasıl oluyor da elimizdeki küçük kartlar hiçbir elektrikli şeye bağlı olmadan bunları söyleyebiliyor? Ne kabloları var ne de pilleri. Üstelik çalışırken temas etmesine ya da  görünmesine gerek yok zira cüzdanımızın içinden akbilimizi okutabiliyoruz. Nereden geliyor küçücük kartların büyük gücü? Sakin olun… Bu güce mistik bir anlam yüklememize gerek yok. Çünkü bahsettiğimiz güç elektromanyetik dalgalardır. Bu kartlara elektronik kart ya da RFID kart denilmektedir. 

RFID NEDİR?

RFID’nin açılımı Radio Frequency Identification yani “Radyo Frekanslı Tanımlama” şeklinde dilimize çevrilmektedir. Nesneleri ve canlıları radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan bir teknolojidir.

 

 

RFID’NİN TARİHÇESİ 

RFID teknolojisinin kullanımı ise oldukça eskilere dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile kullanılmıştır. 

Etiketlerin fiyatlarının yüksek olmasından ve kullanım zorluğundan dolayı RFID teknolojisi uzun bir süre şirketler tarafından kullanılamamıştır. Leon Thremin, Sovyetler Birliği devleti adına 1946 yılında casusluk maksadıyla bir cihaz icat etmiştir. Pasif bir devre elemanı olan bir diyafram vasıtasıyla, ortamdaki ses dalgalarını kullanarak rezonans nüvesiyle, uzaktan yansıtılan radyo frekansını bu ses dalgasının titrettiği diyafram sayesiyle modüle ederek dinleme cihazı yapmıştır. Bu bir belirleyici etiket olmakla birlikte RFID’nin atası olarak kabul edilmektedir.

Nasıl çalışır bu RFID kartlar?

Kartların içinde mikroçip vardır. Bilgi etiketin mikroçipine ihtiyaç duyulduğunda okunmak üzere yerleştirilir. Etiketin anteni okuyucunun anteni vasıtasıyla elektromanyetik enerjiyi bizzat alır. Bu aldığı elektromanyetik enerjiyi kullanarak okuyucuya radyo dalgaları iletir. Okuyucu ise bu radyo dalgalarını alarak modülasyona uğratır ve anlamlı işaret üretir.

RFID TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI

  1. Marketlerde stok kontrolü,

2-Sitelerde güvenliği sağlama,

3-Kamu binalarında  giriş çıkışı sağlama,

4-Hasta takibi yapma gibi kullanım alanları mevcuttur.

 

Kaynakça:

http://www.eee.ktu.edu.tr/bitirme.dosyalar/bitirme_projeler_archive/02_2011-2012_Bahar/196106%20Alper%20Çakal/196106%20Alper%20Çakal.pdf

http://www.aveselektronik.com/aves/RFIDcards

http://www.rfid-turkiye.com/

Yazı : Fatma Semiha Ünal

Keywords:Magnetic field, magnetism, electromagnetic waves, radio waves.

 

Invisible Power

Dırırıt. Dırııt. Insufficient fund. Wrong card.

How come the small cards we have are able to tell them without connect to any electrical stuff? They don’t have cables or batteries. And it doesn’t need to come into contact or appear while working. For example, we can read our akbili through our wallet. Where comes the great power of tiny cards. We do not need to give this power a mystical meaning because the power we are talking about is electromagnetic waves. These cards are called electronic cards or RFID cards.

WHAT IS RFID?

RFID stands for dilim Radio Frequency Identification Radio. It is a technology used to describe objects and living things with radio waves.

HISTORY OF RFID

The use of RFID technology is very old. It was used even during the Second World War. RFID technology has not been used by companies for a long time due to the high price of labels and the difficulty of using them. Leon Thremin invented a device for espionage in 1946 on behalf of the Soviet Union. By means of a diaphragm which is a passive circuit element, it made a listening device by modulating the radio frequency reflected remotely by the aperture that the sound wave vibrates with its resonance core using the sound waves in the environment. Although this is a decisive label, it is considered the ancestor of RFID.

How do these RFID cards work?

The microchip inside the cards The information is placed for reading when the microchip of the label is needed. The antenna of the label itself receives the electromagnetic energy through the antenna of the reader. It transmits radio waves to the reader using the electromagnetic energy it receives. The reader receives these radio waves and modulates them and produces meaningful signals.

RFID TECHNOLOGY AND USAGE AREAS

1- Inventory control in supermarkets


2- Site security

3-Public buildings entrance and exit

4- Patient follow-up

 

Source:

http://www.eee.ktu.edu.tr/bitirme.dosyalar/bitirme_projeler_archive/02_2011-2012_Bahar/196106%20Alper%20Çakal/196106%20Alper%20Çakal.pdf

http://www.aveselektronik.com/aves/RFIDcards

http://www.rfid-turkiye.com/

 

translation: Fatma Semiha Ünal