Danende Topluluğu “iyiler iyi organize olun” bilinciyle yola çıkmış üniversiteli gençlerden oluşan bir topluluktur. Danende Topluluğu üniversiteli gençlerin, hocalarının tavsiyeleri üzerine küçük bir grup halinde gençlerin bugün ve gelecek için söylemek istediklerini projeler ve okumalar aracılığıyla ifade etmeye çalışması üzerine kurulmuştur. Sosyal medya aracılığıyla “kelimelerin gücünü anlamak hayatı anlamaktır” ifadesinden yola çıkmışlar;

Danende Lügat ve Danende Bilgin adlı iki sosyal medya projesiyle iyi organize olmak yolunda ilk adımlarını atmışlardır. Topluluk 2017 senesinde “okumak öz(ü) gürleştirir” diyerek monokl okumaları adlı bir projeyle üniversiteli gençlere çağın ve çağın ötesinin gerekleriyle donanması konusunda destek olmak için ilk saha çalışmasını gerçekleştirmiştir. Başlarda küçük bir grup halinde başlayan kitap okuma ve tahlil etme grubu gençlerin diğer genç arkadaşlarını davet etmesiyle birlikte faaliyet alanını genişletmiştir.

Gençler, hocalarının tavsiyeleri üzerine kitapları akademisyen ve yazarlarla tahlil etmeye başlamışlardır. Monokl okumaları adlı kitap tahlillerine katılan gençlerin Danende Topluluğuna katılmalarıyla topluluk büyüme yoluna girmiştir.

Bu proje başta Türkiye Yazarlar Birliği olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilmiştir.Danende Topluluğu günümüz gençlerini hedef kitle alarak, milli ve manevi değerlerinden beslenerek ve onlardan kuvvet alarak geçmişini bilen ve geleceğe yön verebilen bireylerin gelişimine destek olmayı vizyon edinmiştir. Bu doğrultuda 2019 yılının Mart ayında topluluk gençlerle etkileşimi arttırmak ve geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak adına kurumsallaşma yoluna gitmiş ve ilk resmi toplantısını gerçekleştirmiştir.

Danende Topluluğunun misyonu, fikirler üretmek, fikirleri projeye çevirmek, okuyup okutturmak, üretip ürettirmektir. Bu çerçevede bir Danende yönetim kurulu oluşturulmuştur. Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda farklı alanlara hitap edecek çalışmalar için kafa yoracak ve azimle çalışmayı şiar edinecek komisyonların başkanlarından oluşmaktadır.

Yönetim kurulu Danende Topluluğunun genel başkanı önderliğinde ayda iki kez olmak üzere istişare toplantıları yapmaktadır.

Danende Topluluğunun komisyonları, Eğitim komisyonu, Gezi ve Spor Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, Teknoloji Komisyonu, Mali İşler Komisyonu, Tanıtım ve Medya komisyonu ile Vefa Komisyonu şeklindedir. Her komisyon başkanı kendi komisyon üyelerini seçmek, ufuk açıcı ve geliştirici fikirler üretip bugün üzerinde yaşanılan dünyayı iyi tahlil edebilecek gençlerin sosyal ve akademik gelişimi başta olmak üzere farklı açılardan desteklenmesi için nitelikli projeler ve programların hayata geçirilmesinden sorumludur.


Danende Topluluğu © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.