İçeriğe geç →

Mali İşler ve Fon Komisyonu

 

Komisyon, topluluğun bütçe uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, topluluğun mali işlerini yürütür. Topluluğun gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür, gelir ve gider hesabını yapar, bütçe tasarısını hazırlar; Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı kararlarını uygulamaz. Topluluğa ait para ve kıymetli evrakı muhafaza eder. Mali İşler Komisyonu üyeleri komisyon başkanına bağlıdır ve ona karşı sorumludur. Komisyon başkanı Yönetim Kurulu’na aylık olarak gelir giderleri sunar.