İçeriğe geç →

Mo- hüdayi sayın 2020

Danende Topluluğu olarak düzenlediğimiz Monokl Okumaları etkinliğimizin beşinci programı 8 Şubat 2020 tarihinde Beyoğlu Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Monokl Okumaları etkinliğimizin beşinci programında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Hüdayi Sayın konuğumuzdu. Geçtiğimiz iki dönemde de bizimle idiler ve bu sene de bizi kırmadılar. Harper Lee’nin “Bülbülü Öldürmek” eserini, diğer programlarımızda olduğu gibi, önce bu kitap için gönüllü olan katılımcı arkadaşlarımız, sonra ise konuğumuz tahlil ettiler. 

Konuğumuz, “Her okurun farklı okuma anlayışları vardır. Kendi birikimi ile onu yorumlar ve ondan bir şeyler anlar. Ben de kendi dağarcığımla onu yorumlamaya çalıştım” diyerek sözlerine başladılar. 

Kitaptaki ana karakterlerin atası sayılan Simon Finch’in “nasıl zenginleştiğinden” bahsettiler. “Eserde daha önce orada yaşamış olan Simon Finch, bir metodist. Metodistler, bir yandan köleliği kaldırırlarken, bir yandan da kendilerinden önceki yerli bir grubun topraklarına yerleşerek zenginleşiyorlar. Onlardan gasp ettikleri yerde var oluyorlar.” 

Simon Finch üzerinden Protestan Ahlakı’na da vurgu yapan Hüdayi Sayın, şöyle devam ettiler: “Burada Harper Lee, herhâlde Amerika’yı var eden Protestanlığa bir gönderme yapıyor. Protestan ahlakını, kapitalizmin ruhunu var eden şey, ‘sürekli kazanma duygusu’. 

‘Hiç durmadan kazan, hiç durmadan biriktir. Servete doğru koşarken, yanınızda biri düştü. Onu kaldırmayın. Bu esasen ona da zarar verir. Siz zenginleşin, siz zenginleştikçe o, yerden kalkacaktır. Yardım etmek için harcanan zaman, Tanrı’ya ihanettir. O yüzden varlığınızı zenginleşme yolunda harcayın.’

Bu, Protestan Ahlakı öğretisidir. Simon Finch’in, bir çiftlik alarak zenginleşmesi, köle emeği üzerinden oluyor. Metodist yaklaşım her ne kadar köleliği kaldırıyor olsa da, zenginleşmek ancak sömürü üzerinden mümkün olabilir.  Sermaye hep birilerinin mülksüzleşmesiyle işliyor.”

Konuğumuzun sıkça dile getirdiği şu cümleyle bitirelim, “Eleştirel okuyun, eleştirel düşünün, eleştirel yazın.”

Programın sonunda kendileri adına dikmiş olduğumuz fidanların plaketini Genel başkanımız Sayın İsmail YILMAZ tarafından takdim edildi.