İçeriğe geç →

Monokl Okumaları 2020-2021 Dr. Ahmet Özcan

Danende Topluluğu olarak düzenlediğimiz Monokl Okumaları etkinliğimizin 2020 – 2021 döneminin ilk programı 16 Ocak 2021 tarihinde online olarak gerçekleşti. 

Bu dönem, geçtiğimiz sene olduğu gibi Monokl Okumaları’na bir temayla başladık. Bu tema, içinde bulunduğumuz çağın en çok konuşulan konularından. “Küreselleşme ve Modernizm”. Diğer dönemlerden farklı olarak, bu dönem her programa mahsus olmak üzere bir alt tema belirledik. Bu haftaki programımızın alt teması ise “Toplum”. Bu konu doğrultusunda, Edmund Burke’ün “Fransa Devrimi Üzerine Düşüneler” ile Friedrich Nietzsche’nin “Ahlakın Soykütüğü” eserlerinin tahlilini gerçekleştirdik. Daha önceki dönemlerde gerçekleştirdiğimiz programlarda bizleri yalnız bırakmayan Dr.Ahmet Özcan hocamız bu dönem de davetimizi kabul ederek programımıza katılım sağladılar. Kendileriyle bilgi dolu, eğlenceli ve güzel bir program gerçekleştirdik.

İlgili eserleri, programımızın ilk saatinde gönüllü olan katılımcı arkadaşlarımız, ikinci saatinde ise konuğumuz tahlil ettiler. Gönüllü arkadaşlarımız, muhafazakâr ideoloji, toplumda var olan değerler ve kurumlar, Fransız devrimi, milliyetçilik, devrim, kaos, demokrasi yönetimi, unutkanlık, ceza-suç, görenek ahlakı, hatırlayabilme gücü konuları başta olmak üzere eserlerin tahlilini yaptılar. Tahlillerini şöyle sonlandırdılar; “En büyük ve en ateşli devrimciler bile devrimi gerçekleştirdikten sonra en büyük muhafazakârlara dönüşürler.”

Programın ikinci saatinde, Danende Topluluğu Genel Başkanı İsmail Yılmaz moderatörlüğünde, konuğumuz Ahmet Özcan programımıza katıldılar. Genel Başkanımız İsmail Yılmaz, konuğumuzu tanıttıktan sonra sözü kendilerine devrettiler. Dr.Ahmet Özcan, seçilen konunun günümüz ile olan uygunluğunu dile getirdikten sonra kitap tahlillerine başladılar. Konuğumuz, her iki filozofun da (Edmund Burke, Friedrich Nietzsche) farklı yollardan da olsa akıntıya karşı yüzdüklerinden bahsettiler. Özellikle muhafazakarlık ideolojisinin kurucusu olan Burke, kendi döneminde ‘değişime kapalı’ olduğu söylenerek çokça eleştiri aldı. Konuğumuz Edmund Burke’ün muhafazakarlık ideolojisinden şöyle söz etti: “Muhafazakarlık, ‘gericilik’ olarak algılanıyor. Halbuki gericilik, değişime kapalılık demektir. Edmund Burke’ün başında olduğu muhafazakarlık ise değişime karşı değildir, değişimin yavaş yavaş ve dikkatlice olması gerektiğini savunur.” Uzun soluklu programımızda birçok konuya değinildi. “Aydınlanma, başkalarının zekâsı yerine kendi zekanızı kullanmanızdır. Ama bir cani de bir sapık da aklına güvenebilir. Bombayı üreten de bir akıldır.” diyerek bizlere “Akla olan güven bizi nerelere götürebilir?” sorusunu yönlendirdiler ve Edmund Burke’ün akla bu denli tapılmasından rahatsız olduğunu belittiler. 

Konuğumuz program süresince katılımcılara bunun gibi birçok soru yönelterek günümüz pandemi şartlarında online yapılan dersimizin daha verimli ve aktif geçmesini sağladılar. Amerika devrimi, Fransa, Tenis Kortu Yemini, Fransız Devrimi, radikalizm, 14 Temmuz, devrim, isyan, anayasal monarşinin de içine dahil olduğu birçok konudan bahsederek sözlerini sonlandırdılar.

 Sevgiyle…