İçeriğe geç →

SİMAMIZDAKİ ANALİZ

Anahtar kelimeler: analiz, tanıma, biyometri, algoritma analysis, recognition, biometry, algorithm

SİMAMIZDAKİ ANALİZ

 

Nedir?  

İnsan yüzünü tespit edip, tanımlamaya yarayan gelişmiş bir teknolojidir. İşlem yaparken yüz tanıma biyometri sistemini kullanır. Biyometri, bireyin fiziksel özelliklerinin belirlenerek kimliğinin tespit edilmesinde kullanılmak amacı ile geliştirilmiş bir ölçme ve hesaplama yöntemidir. Yüz tanıma teknolojisi, en hızlı büyüyen biyometrik teknolojidir. Bunun en önemli sebebi ticari pek çok uygulamada işlevsel olması ve sistemin diğerlerine kıyasla çok daha kolay kurulabilmesidir.

Sistemin gelişim basamakları

1910 – Günlük ve haftalık sayım yöntemi ile

1911-1940 – Giriş çıkışlarda imza yöntemi

1941-1955 – Mekanik kart basma saatleri

1956-1972 – Elektro-mekanik kart basma saatleri

1973-1985 – Elektronik kart basma saatleri

1986-1993 – Barkod okuyuculu personel takip sistemleri

1994-2001 – Proximity kart okuyucu terminaller ile personel devam kontrol

2002-2005 – Parmak izi okuyucu personel takip sistemleri

2006– Yüz ve iris tanıma sistemleri

Nasıl çalışır?

Her yüz bir diğerinden farklı sayısız özelliğe sahip. İnsan yüzünde, bir kısmı yüz tanıma sistemleri tarafından da kullanılan 80 farklı referans noktası bulunuyor. Bu da yüz tanıma sisteminin son derece güvenilir olduğunun en önemli kanıtıdır. Bu referans noktaları ölçülerek, belli bir algoritma ile “yüz izi” adı verilen ve veri tabanında yüzün referans değerini oluşturan numerik kod belirleniyor.

Başka bir deyişle gelişmiş kameralarla kaydedilen görüntülerle elde edilen verilerin, geniş veri tabanı ile karşılaştırılarak uygun eşleşmenin bulunması esasına dayanır.

Günümüzde nerelerde görülür?

Yüz tanıma sistemleri ilk olarak güvenlik uygulamalarında kullanılıyor. Havaalanlarında veya kalabalık yerlerde kullanılan yüz tanıma sistemleri ile emniyet görevlilerinin aranan kişileri tespit edebilmesi için de kullanılıyor.

Aynı zamanla birçok kuruluş ve işletme çeşitli amaçlarla yüz tanıma sistemlerini kullanmaktadır. Özellikle dünyanın dört bir yanındaki devletler ülkelerine gelen ve giden insanları izleyebilmek için havaalanlarına yüz tanıma sistemleri kullanmaktadır. Örnek verecek olursak ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, vize denetimleri ve cezai soruşturma sırasında yüz tanıma teknolojisini kullanmaktadır.

Bugün ise yüz tanıma sistemlerinin en meşhur kullanıcıları bildiğimiz üzere Facebook ve Apple oldu. Apple Iphone’la yüz tanıma teknolojisi ile evlerimizde bizimle yaşamaktadır. Artık çoğu insan, telefonunun başka biri tarafından kullanılmasını önlemek için yüz tanıma sistemi ile kimliğini doğrulatma yolunu seçmektedir. Facebook ise DeepFace adlı bir algoritma ile yüklediğimiz fotoğrafları analiz ederek, fotoğraftaki kişileri etiketlemeyi isteyip istemediğimizi sormaktadır. Buna izin verdiğimiz taktirde sistem otomatik olarak etiketlediğimiz kişinin profili ile etkileşmektedir. Bu arada Facebook yüz tanıma sisteminin %98 doğru tanımlama yaptığını iddia etmektedir.

Çok ilginç bir şekilde bazı dini gruplar da cemaatlerinin dini inançlarından emin olmak için yüz tanıma sistemleri kullanmaya başlamıştır. Birçok kilisede, Churchix adlı bir yüz tanıma teknolojisi ile cemaat üyelerinin kilise ziyaretlerinin düzenliliğini takip etmeye başlamıştır.

Sözün özü

Yüz tanıma sistemleri her gün gelişen, kullanım alanları sürekli genişleyen bir teknoloji. Bu yeni teknolojinin önündeki en büyük dezavantaj ise maliyetinin yüksek olması, ancak teknolojinin gelişmesi ile aradaki farkın her geçen gün kapandığı da gözükmektedir.

Kaynaklar:

Yazar: Nidanur Tekin

Analysis In Our Face

Owing to the unstoppable development of technology our lives has become much more easier. Without doubts, the most interesting and ruffeling part of technology is the face recognition systems. Let’s see how safe it is and how it works.

 

What is Face Recognition?

It is a developed technology that identifies the human face. Face recognition biometri system is being used in the process. Biometry is an improved measuring and calculating method that is used for identifying a person by defining person’s physical qualities.  The technology of face recognition is the fastest growing biometric technology. The most important reason is its functionality in many application and its easy set up compared to the other systems.

Development Stages of the System

1910 – Daily and weekly counting method

1911-1940 – Signing method

1941-1955 Mechanical card usage hours

1956-1972 –Electro-mechanical card usage hours 

1973-1985 – Electronic crad usage hours

1986-1993 –Personnel tracking systems with barcode readers

1994-2001 – Personnel attendance control by proximity card reader

2002-2005 – Personnel tracking systems with fingerprint readers

2006   face and iris recognition systems

Every face has different characteristics. On the human face, there are 80 different reference points that face recognition systems take. This is one of the most important proofs that face recognition systems are reliable.  By measuring the reference points, an algorithm determines a numerical code called ”face trace” in the database that constituents the reference points of a face. In another saying, it based on the comparison and coupling between the data obtained by the images recorded by cameras and  large database.

Where It is Used Today?

The face recognition systems are used in security applications. And also face recognition systems in airports and crowded places are used to identify the people by safety officers.  Additionally, a lot of establishments and managements use the face recognition systems for different reasons. Especially there are a lot of countries use the face recognition systems in airports to monitor the people. For instance, USA National Security Ministry uses this system for visa inspection and criminal proceedings.

But today, as we all know Facebook and Apple became the most famous users of face recognition systems. Apple started to live with us in our homes with Iphone and its’ technology of face recognition. Nowadays, many people prefer authentication with face recognition system to prevent the usage of their phones by foreigns. By the algorithm ‘DeepFace’, Facebook analysis the photographs we uploaded and asks us if we want to tag the people in photograph or not and if we allow, the system interacts with the person’s profile automatically. Facebook claims that facebook’s face recognition system makes 98% accurate identification.

It is really interesting that some religious groups use the face recognitions systems to be sure about their community’s sincierity. A lot of churches started to use a face recognition technology named Churchix to check their congregation’s regularity of visiting to church.

Namely,

Face recognition is a technology that develops day by day and expands its field of use. The biggest disadvange of this system is its high cost but As time passes, the financial burden decreases.

Sources:

Translator: Sare TOKUŞ