İçeriğe geç →

SONRADAN GÖRME AKILLI VARLIKLAR

Son yıllarda robotlar hayatımızın içine hızlı bir şekilde giriş yapmıştır. Yaşamımızın her alanında onlarla karşılaşmak mümkündür. Tarımda, sanayide, mutfakta ve daha birçok yerde insanların yaptığı işlerin çoğunu yapabildikleri için,  işçilerin düşmanı işverenlerin ise dostu olmuşlardır.

ROBOT NEDİR?

Robot, sensörleri ile çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, yorumlama sonucunda bir karar veren, verdiği kararı bir çıkış sinyali ile üreten aygıtlara denir. Robot yazılımı, robot olarak bilinen mekanik bir cihaza ve elektronik sisteme, hangi görevleri yerine getireceğini söyleyen kodlanmış komutlar veya talimatlardır.

Robotların yaygın görevleri arasında geri besleme döngüleri, kontrol, yol bulma, veri filtreleme, veri bulma ve paylaşma sayılmaktadır. Robotik, makine mühendisliği beraberinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği , elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve kontrol mühendisliği dallarının ortak çalışma alanıdır.

ROBOT PROGRAMLAMA

Bir robotun bir görevi yerine getirmesi için, ilk olarak programlanması gerekmektedir. Robot programlaması, robot faaliyetler dizisinin ve hareketlerinin tanımlanması ve robota bu hareketleri-aktiviteleri öğretilmesini kapsamaktadır. Robot programlama online ve offline programlama şeklinde iki gruba ayrılabilir. Çevrim içi programlamada robot, programlama sürecinin çeşitli aşamalarında yer almaktadır; çevrim dışı programlamada ise robot, program geliştirmeye katılmaz, yalnızca önceden belirlenmiş bir programı çalıştırır. Çevrim içi programlama, göster ve öğret tekniği olarak anılır. Bu teknik manuel olarak her istenilen konuma robotu hareket ettirmeyi gerektirir. Ortaya çıkan “program”, daha sonraki bir aşamada aynı hareketi gerçekleştirecek robota komut vermek için kullanılan harici ekipmandan alınan bir dizi ortak koordinat ve 110 aktivasyon sinyalleridir. 

   Çevrim dışı programlama için ileri düzeyde planlama detaylarını bilmek gerekir. Bu tip programlamalar montaj hattında birden fazla robotun birlikte çalıştığı durumlarda kullanılabilir. Çevrim dışı programlama bilgisayar programlamaya benzeyen bir dil tabanlı programlama tekniğidir. Çevrim dışı programlama ile, programlar yüksek ya da düşük seviyeli dillerde yazılır. Şu anda 100’den fazla robot programlama dili vardır.

  

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/5-industries-utilizing-robotics/

Yazan : Fatma Semiha Ünal

Çeviri: Fatma Semiha Ünal

POST-VISUAL SMART ASSETS

The latest version of robots has quickly entered into our lives. It is possible to meet them. In agriculture, industry, kitchen and other places, because they can do most of the work on the ground, the enemy of the contents is the friend of employers.

WHAT IS ROBOT?

Robot, sensors that perceive the environment, interpret what they perceive, interpreting a decision as a result, the decision to produce an output signal is called the robot. Robot software is coded commands or instructions that tell a mechanical device and electronic system known as a robot which tasks to perform.

The common tasks of robots include feedback loops, control, path finding, data filtering, data discovery and sharing.

ROBOT PROGRAMMING

In order for a robot to perform a task, it must first be programmed. Robot programming includes defining the sequence of robot activities and movements, and teaching the robot these movements / activities. Robot programming can be divided into two groups as online and offline programming. In online programming, the robot is involved in various stages of the programming process; in offline programming, the robot does not participate in program development, only runs a predetermined program. Online programming is referred to as the show and teach technique. This technique requires manually moving the robot to any desired position. The resulting “program” is a set of common coordinates and activation signals 110 from external equipment used to command the robot to perform the same movement at a later stage. For offline programming, advanced planning details are required. This type of programming can be used when multiple robots work together on the assembly line. Offline programming is a language-based programming technique similar to computer programming. With offline programming, programs are written in high or low level languages. There are currently more than 100 robot programming languages.

Do you know these non-human but human-like beings, even citizenship? Who are they? What do they do? How are they created?

 

Writer: Fatma Semiha Ünal

Translator: Fatma Semiha Ünal