İçeriğe geç →

UÇAN ARABALAR

Anahtar Kelimeler; Rüzgar tüneli, uçak, araba motoru

UÇAN ARABALAR

Duyduk  duymadık  demeyin! 

Çok yakında hava  yollarında trafik olacak!

Gelişen teknolojiyle beraber uçak, araba, tren, gemi gibi araçlara  ek olarak uçan arabalar gelecek. Geçmişten günümüze gelen, uçma merakı ve ayaklarımız yere bassın isteği birleşecek.

İnsanoğlu için özgürce uçabilmek her zaman bir hayal olmuştur. Bu hayali gerçekleştirmek için, birçok çalışma yapılmıştır. İlk olarak aklımıza tabi  ki  bir  kuş gibi uçan Hazerfen Ahmed Çelebi gelmektedir. 1632 yılında kollarına taktığı kartal kanatlarını andıran düzenekle, Okmeydanı’ndaki Galata Kulesi’nden başlayıp Üsküdar Doğancılar Meydanı’nda nihayet bulan sekiz-dokuz turluk bir uçuş denemesini gerçekleştirmiş ve başarıyla tamamlamıştır. Fakat Hazerfen’in uçma şekliyle güvenli bir şekilde uzun yolculuk yapılması mümkün olmamıştır. 1903 yılında Orville ve Wilbur Wright kardeşler ilk motorlu uçağı icat etmiş; böylece  büyük bir adım atılmıştır. 

Türkiye de bu çalışmalara katkı sağlamak istemiş  ve milli uçak çalışmalarımız 1930’lu yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan genç mühendisler ile Yeşilköy ve Kayseri Makinist Mekteplerinde yetişen genç makinistler sayesinde başlamıştır. Bu çerçevede planlanan Etimesgut Uçak Fabrikası 1939 yılında, Gazi Uçak Motor Fabrikası 1941 yılında ve 1945 yılında Ankara Rüzgâr tüneli yapılmıştır. Aynı zamanda özel sektörde de gelişmeler olmuştur. Nuri Demirağ, Beşiktaş ve Yeşilköy’de kurduğu fabrikalarda 1936 ile 1942 yılları arasında NuD-36 ve NuD-38 kodu ile iki tip uçağı (eğitim ve yolcu-bomba)  motor haricinde tamamen yerli olarak meydana getirmiştir.

Uçak çalışmaları hızla devam ederken neden hem kara yolunda hem hava yolunda kullanabileceğimiz bir araç olmasın soruları akılları kurcalamaya başlamıştır.

Uçan araba için ilk çalışmaları Henry Ford yapmıştır. “Ford Flivver”, Henry Ford tarafından

“Havanın T Modeli” olarak tanıtılan tek koltuklu bir uçaktır. Dönemin başarılı pilotu Harry J. Brooks tarafından kullanılan uçakla birçok başarılı uçuş gerçekleştirilse de yaşanan bir kaza sonucu Ford Flivver’ın düşmesi ve pilotun ölmesiyle projeye son verilmiştir. Ford Flivver tam olarak uçan bir araba olmasa da , uçan arabalar için yapılan ilk başarılı çalışma olarak gösterilmektedir.

Ülkemizde de uçan araba çalışmaları çok hızlı bir şekilde sürmektedir. İHA ve SİHA’ları üreten Baykar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabasını da üretmektedir. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli uçan arabası olacak “CEZERİ”nin hazırlıklarını duyurmuştur.

Önümüzdeki Teknofest Festivali’nde uçuş denemesi yapılması planlanmaktadır.

Peki bu uçan arabalar bize ne sağlayacak? 

1-Büyük ölçüde  trafik  yoğunluğunda azalma sağlanacaktır.

2- Yolda  geçirilen  süre  azalacaktır.

Metropol  şehirlerde  yaşayan  insanlar  olarak,  bir an önce uçan arabaları  hayatlarımıza  alıp   bu  kolaylıklara  ulaşmak  istiyoruz

Yazan: Fatma Semiha ÜNAL 

 

Kaynakça;

https://www.thehenryford.org/collectionsandresearch/digitalcollections/artifact/264186#slide=gs199714 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/784b70742141814_ek.pdf

FLYING CARS 

Keywords: Wind tunnel, airplane, car engine

Flying freely has always been a dream for human. They do a lot of exercises to realise this dream. First of all come to mind Hazerfan Ahmet Çelebi who flew like a bird. . In 1632, he made an eight-to-nine flight attempt, starting from the Galata Tower in Okmeydanı and finally on Üsküdar Doğancılar Square with a reminiscent of the eagle wings he wore on his arms. He completed successfully. However it is impossible to flying safe with wings. 1903 yılında Orville ve Wilbur Wright kardeşler ilk motorlu uçağı icat ettiler. Thus a big step was taken. 

 Turkey has also been asked to contribute to these studies and our national aircraft operating in 1930 with young engineers who graduated from Istanbul Technical University School Machinist grown in Kayseri Stephano and start thanks to young machinists. The

Etimesgut Aircraft Factory, planned in this context, was built in 1939, the Gazi Aircraft Engine Factory in 1941 and the Ankara Wind Tunnel in 1945. There are also developments in the private sector. Between 1936 and 1942, Nuri Demirağ built two types of aircraft (training and passenger-bomb) with the code NuD-36 and NuD-38 completely indigenous except for the engines in the factories he established in Beşiktaş and Yeşilköy. 

While the aircraft continued to work rapidly, why not a car that we could use on both the road and the airline questions began to poke the minds.

Henry Ford did the first work for the flying car. Ford Flivver is a single-seater aircraft introduced by Henry Ford as the T T Model of the Air ”. Although the aircraft was used by the successful pilot Harry J. Brooks, many successful flights took place, but the project was terminated after the crash of Ford Flivver and the pilot’s death. Although Ford Flivver isn’t exactly a flying car, it is the first successful work for flying cars.

 In our country, flying car studies are continuing very quickly. UAV and sihai producing Baykan, producing Turkey’s first national car flying. Baykan Technical Director (CTO) and Turkey Team Foundation Technologies (T3 Foundation) Board of Trustees Chairman Selcuk Bayraktar, Turkey will be the first national flying car “cezeryesi” announced the preparations. A flight test is planned for the next Teknofest festival.

 

What will these flying cars provide us?

  • One of the most important is the traffic problem which is the nightmare of all of us. Thanks to these vehicles, there is a significant reduction in traffic density.
  • Our time on the road is greatly reduced.

We want to reach these facilities by entering the flying cars as soon as possible.